Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

Projekt LiTE (Lost in Transition Europe) rozpoczął się w październiku 2011 r. Będzie trwał przez 26 miesięcy, a jego zakończenie przewidywane jest na listopad 2013 r.

Grant przyznany na realizację projektu wynosi 270 tys. euro (co stanowi 75% całkowitego budżetu projektu wynoszącego 360 tys. euro). Inicjatywa ta współfinansowana jest przez unijny program „Uczenie się przez całe życie - Erasmus”.

Projekt ma na celu zbadanie obecnie funkcjonujących strategii wspierających włącznie w ramy systemu szkolnictwa wyższego osób z grup defaworyzowanych, starszych niż tradycyjni studenci (tj. powyżej 25 roku życia) czy niespełniających formalnych kryteriów przyjęcia na studia. Zamierzeniem partnerstwa projektu jest rozwijanie nowych strategii i zasobów edukacyjnych obejmujących te kategorie osób.

W skład konsorcjum projektu wchodzą uczelnie wyższe z czterech krajów:

University of Wolverhampton (UoW), United Kingdom
University of Algarve (UAlg), Portugal
Uniwersytet Łódzki (UŁ), Polska
University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.