Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE) стартира през м. октомври 2011 г. и беше завършен през м. февруари 2014 г.

Стойността на гранта по проекта е 270 000 евро и формира 75% от общата проектна стойност, възлизаща на 360 000 евро. Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот”, Подпрограма „Еразъм” на Европейския съюз.

Проектът има за цел да подложи на изследване настоящите стратегии на национално равнище, които подкрепят прехода към висше образование за нетрадиционните групи обучаеми и да надгради или разработи нови стратегии и ресурси в тази насока.

Консорциумът по проекта включва следните висши учебни заведения от четири държави:

Университета в Уулвърхямптън, Великобритания
Университета в Алгарв, Португалия
Университета в Лудж, Полша
Университет за национално и световно стопанство, България
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.